KES' Management Committee

Office Bearers

Trustees

 • Shri Mahesh K. Shah
 • Shri Dilipkumar M. Laijawala
 • Shri Ramanlal M. Shah
 • Shri Rajendra M. Danthi
 • Shri Bharat J. Dattani
 • Shri Kiran L. Patel
 • Dr Shri Lalchand M. Pancholia
 • Shri Tikamdas P. Bhatia
 • Shri Mahesh K. Shroff
 • Shri Tejas D. Shroff
 • Shri Gita R. Bhatia
 • Shri Mohan C. Gajaria
 • Shri Bhanuprasad L. Suthar
 • Shri Dipti B. Padia
 • Shri Kaushik G. Laijawala

Members

 • Shri Vinod K. Shah
 • Shri Hasmukh V. Sanghavi
 • Shri Haresh J. Matani
 • Shri Ramprasad K. Sheth
 • Shri Bijal A. Dattani
 • Shri Dinkar M. Joshi
 • Smt. Ranjanaben R. Pethani
 • Shri Sanjay B. Shah
 • Smt. Nayna H. Sanghavi
 • Shri Bharat J. Patel
 • Shri Prashant Parekh

Local Managing Committee

 • Satish J. Dattani - Chairman
 • Vinod N. Vora - Member
 • Mahesh D. Chandarana - Member
 • Rajnikant D. Ghelani - Member
 • Ramprasad K. Sheth - Member
 • Bharat J. Dattani - Member
 • Viral Dave - Member
 • Shweta Wadhwani - Member-Secretary